शुक्रवार, २४ ऑगस्ट, २०१८

भावना

 या भावना शब्दात सांगणे खरच सोपे नाही, लेकिसाठी बापाच काळीज खरच किती मोठ असत ना! पैश्याने तो कितीही श्रीमंत असो वा कितीही गरीब असो पण मनाने मात्र तो नेहमीच गर्भ श्रीमंत असतो.लेकिवर कितीही जीव लावला तरी त्याच्या श्रीमंतित किंचितही फरक पडत नाहि. लेक कितीही मोठी झाली तरी हा बाप तिच्या पाठीशी असतो त्याच्यासाठी ती तर आजही परिच असते;खरच तो बापच अस्यो स्वतः आयुष्यभर खचत असून लेकीचा मात्र तो आधार असतो. धीरगंभीर प्रवृत्तिने जगणारा हा बापच असतो वय झाल तरीही लेकिला दिलासा देत म्हणतो; "बेटा काळजी करू नकोस,मी आहेना पाठीशी तुज्या."
या बोलण्यातून बाप या नात्याने पुरुष जातीची आई जेव्हा कळतेना तेव्हा खरच मोठ झाल्यासारख वाटतं क्षणात अगदी लहानस बाळ होउन या आईच्या कुशीत शिरावस वाटतं.
                   एक ना अनेक प्रसंगानुरूप बापाच आभाळाएवढ काळीज अनुभवायला मिळतं. खिशात फुटकी कवडी नसेलही कदाचित तरीही लेकीला कमी न पडू देणारा हा बाप स्वतः आजारी असला तरी तो उठतो आणि मी अगदी ठाम आहे अस आवर्जुन सांगतो आणि लेकिला मात्र तळ हाताच्या फोड़ाप्रमाणे जपतो.  खरच बाबा हे असेच असतात.
                   असा बाप सर्वांनाच मिलतो कोणी बाबा म्हणतो कोणी बाबूजी तर कोणी प्रेमाने त्याला दादा म्हणत. नविन पीढितले लोक पप्पा म्हणतात किंवा पप्पाच आत्ता डैडी आणि हल्ली त्याच डैड मध्ये रूपांतर झाल पण काहिही झाल तरी बापच काळीज आजही तसच आहे कारण बाप हा बाप असतो शब्दात त्याची भूमिका मांडण इतक सोप नसत.
                  जीवनाच्या रणांगणात बापाची भूमिका करणारी ही व्यक्ति असे बाबा आणि त्या बापाची लाडकी लेक या दोघांचा सहवास किती काळ असेल यालाही नशीब लागत असत. बाप सगळ काही करतो लेकिसाठी पण बाप थकल्यावर लेकीला मिळत का हो बापाच करण्यासाठी ती तर असेल आपल्या संसारात गुंतलेली.
 खरच नशीबवान असतात त्या मुली ती लेक जिला लाभेल हे अहोभाग्य बाप थकल्यावरती त्याचा आधार बनण्याच भाग्य.  या वृद्ध पित्याला आधाराची गरज असेल तेव्हा लेकिन त्याच्या जवळ असाव यासाठी खरच खुप भाग्य लागत हो. थकलेला बाप आणि कमकुवत झालेली आर्थिक  परिस्तिथि फक्त मोजक्याच जमापुन्जिवर आयुष्य आलेल असतना बापाच्या ह्या जबाबदारीचा  थोडासा वाटा थोडासा भार लेकिने उचलायला खरोखरच भाग्य लागत आणि जिला हे मिळत ती खरोखरच भाग्यवान लेक असते. शेवटी लेक ही परक्याच धन असत बापाच्या घरी यायलाही तीला कदाचित संमती घेवून याव लागत...
           

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा